Serveis especialitzats

Només podem dir.... ho podem fer!!

La teva corredoria d'Assegurances

ASSEGURANCES
d'empresa

 • Multirisc Industrial
 • Responsabilitat Civil
 • Pèrdua de Benefici
 • Equips Electrónics Maquinària
 • Vehicles
 • Transports
 • Accidents Col·lectius i de Conveni
 • D&O
 • Subsidis per malaltia i/o accident
 • Caució
 • Crèdit
 • Assegurances Agràries

ASSEGURANCES
personals

 • Llar
 • Comunitat
 • Comerç
 • Oficina
 • Accidents individuals
 • Assistència Sanitaria
 • Subsidi per malaltia i/o accident
 • Responsabilitat Civil
 • Plans de Pensions
 • Estalvi
 • Jubilació

ASSEGURANCES
Automòbils

 • Turisme
 • Furgoneta
 • Camió
 • Ciclomotor
 • Moto
 • Quads
 • Vehicle Industrial
 • Tractors
 • Vehicle Agrícola

Tenim la resposta a la teva pregunta

Les vostres preguntes més freqüents

Un Corredor d’assegurances és un mediador d’assegurances professional i independent de qualsevol asseguradora, actua per compte propi i està sotmès a un control administratiu concret i uns requisits de formació específics.
Els corredors es troben sotmesos a una estricta normativa de requisits financers i de professionalitat, el compliment és obligatori per a poder accedir i desenvolupar la seva activitat.

Segons la Direcció General d’Assegurances, els mediadors d’assegurances independents són “mediadors lliures de vincles que suposin afecció respecte a les asseguradores. La llei els confereix la missió d’oferir als assegurats un assessorament professional, especialitzat i imparcial, fundat en la seva independència. Per tant, han de recomanar als seus clients les cobertures d’assegurança i les entitats que millor s’adaptin, al seu judici professional, a les necessitats del consumidor”.

Els agents d’assegurances són mediadors lligats a l’entitat asseguradora a través d’un vincle contractual i una relació de dependència. L’entitat respon per les accions de l’agent i aquest actua en nom de la companyia d’assegurances.

La seva vinculació pot ser exclusiva o no. Els agents exclusius no poden estar vinculats simultàniament per contracte amb més d’una entitat asseguradora, llevat que aquesta li autoritzi expressament per operar amb una altra entitat en contractes d’assegurances que no practiqui ella mateixa. Els agents que treballen amb diverses asseguradores es denominen agents vinculats.

Ens esforcem per fer feliços els nostres clients

Per tant, siguem feliços junts